Tilbehør dryppslanger
Dryppvanning AS

Tilbehør til dryppslanger

startkobling til tjukkvegget dryppslange
startkobling med låsemutter
Startkobling med pakning

Startkoblinger til tjukkvegget dryppslanger

Produktnr.

Navn

Dimensjon

113-15045

Startkobling

16 mm

113-15055

Startkobling

16 mm

113-15065

Startkoblingspakning

16 mm

113-15050

Startkobling med pakning

20 mm

113-15060

Startkoblingsbånd

20 mm

 

 

 

113-15046

Startkobling m/låsemutter

16 mm x 3/4"

113-15051

Startkobling m/låsemutter

20 mm x 3/4"

 

 

 

 

 

 

113-15070

Startkobling m/pakning

15-25 mm

113-15075

Startkobling m/gummipakning

15-25 mm

113-15095

Startkobling tette

 

Endeknekk
Skøt innstikk
Albue innstikk

Koblinger

Albue innstikk og utvendig gjenget
T-innstikk like ender
T-innstikk innvendig gjenget del
T-innstikk utvendig gjenget del
Overgang utvendig gjenget
Overgang innvendig gjenget
Endeplugg

Produktnr.

Navn

Dimensjon

113-15105

Endeknekk

16 mm

113-15110

Endeknekk

20 mm

 

 

 

113-50138

Skjøt Flare

22 mm

113-15008

Startkobling Flare

22 mm

 

 

 

113-15125

Skjøt innstikk

16 mm

113-15130

Skjøt med grønn ring, innstikk

16 mm

113-15140

Skjøt innstikk (poser)

20 mm

113-15143

Skjøt med grønn ring, innstikk

20 mm

113-15160

Skjøt overgang

20 x 16 mm

 

 

 

113-15190

Albue innstikk

16 mm

113-15195

Albue innstikk

20 mm

113-15205

Albue

16 mm innstikk x 3/4" utvendig gjenget

113-15206

Albue

16 mm innstikk x 1/2" utvendig gjenget

 

 

 

113-15215

T-innstikk

16 mm

113-15220

T-innstikk

20 mm

113-15224

T-innstikk

16 x 20 x 16 mm

113-15225

T-innstikk

20 x 16 x 20 mm

113-15230

T-innstikk

16 x 3/4" innv. x 16 mm

113-15231

T-innstikk

16 x 1/2" utv. x 16 mm

113-15235

T-innstikk

16 x 3/4" utv. x 16 mm

113-15240

T-innstikk

20 x 3/4" utv. x 20 mm

113-15241

T-innstikk

20 x 1/2" utv. x 20 mm

 

 

 

113-15270

Overgang utv. gjenget

16 x 1/2"

113-15275

Overgang utv. gjenget

16 x 3/4"

113-15285

Overgang utv. gjemget

20 x 3/4"

113-15280

Overgang innv. gjenget

16 x 3/4"

113-15290

Overgang innv. gjenget

20 x 3/4"

113-15292

Overgang utv. gjenget

Typhoon x 3/4"

113-15294

Overgang utv. gjenget

Typhoon x 1/2"

 

 

 

113-15320

Festepinne med mottagger

16 mm

113-15321

Festepinne for PE-rør

20 mm

 

 

 

113-15326

Endeplugg

16 mm

113-15327

Endeplugg

20 mm

Plugger

Tetteplugg

Universalskjøt med blå ring
Skjøt Typhoon x Typhoon og Typoohn  X 16 mm

Produktnr.

Navn

Dimensjon

111-28230

Plugg

3-6 mm

111-28231

Plugg

5 mm

111-28232

Plugg

8 mm

111-28233

Plugg

9 mm

111-28234

Plugg

10 mm

111-28235

Plugg

11 mm

Ende universal med blå ring
Startkobling med blå ring og pakning
Låsering til Dripnet

Deler til Dripnet, Streamliner og andre typer tapeslanger - tynnvegget

Produktnr.

Navn

Dimensjon

113-15170

Skjøt

Typhoon x Typhoon utv.

113-15175

Skjøt

Typhoon x 16 mm

113-15180

Skjøt universal m/blå ring

 

 

 

 

113-15242

T-innstikk

Typhoon x 3/4" innv. x Typhoon

113-15292

Overgang utv. gjenget

Typhoon x 3/4"

 

 

 

113-15115

Ende universal med blå ring

 

113-15090

Startkobling m/blå ring m/pakning

 

 

 

 

113-15245

Låsering blå til Streamliner/Dripnet

 

Endespyler

Produktnr.

Navn

Dimensjon

113-90379

Endespyler, dryppslange

20 mm